Analiza procesów sensorycznych u niemowląt urodzonych przedwcześnie

analiza procesów sensorycznych

Ogromny postęp medycyny sprawił, że wzrosła przeżywalność noworodków urodzonych przedwcześnie. Postęp ten pozwolił na utrzymanie przy życiu noworodków ważących ok. 500 g. Pojawia się jednak pytanie o stan zdrowia i rozwój tych dzieci w przyszłości. Wcześniactwo wiąże się z licznymi trudnościami medycznymi, związanymi z funkcjonowaniem układów takich jak oddechowy, krwionośny, odpornościowy, czy narządami zmysłów. Oczywiście nie u wszystkich dzieci urodzonych przedwcześnie ujawnią się trudności, jednak jak podaje literatura wszystkie noworodki urodzone przedwcześnie należą do grupy ryzyka nieprawidłowego rozwoju i wymagają dalszej kontroli.

Oddziały intensywnej terapii, gdzie przebywają wcześniaki po urodzeniu są wyposażone we wspaniałą aparaturę ratującą życie, tym samym mnogość zabiegów i procedur jakie mają miejsce na oddziale powoduje, że noworodek jest poddany nadmiernej stymulacji sensorycznej (światło, dźwięk, dotyk). W ostatnich latach zmieniły się standardy opieki nad wcześniakami w oddziale intensywnej terapii, tym samym poprawie uległy kwestie związane z nadmierną stymulacją tych dzieci. Jednak kwestia wcześniactwa i jego wpływu na dalszy rozwój procesów sensorycznych u dzieci staje się bardzo popularnym tematem wśród badaczy.

Brazylijscy naukowcy przeanalizowali przebieg procesów sensorycznych u niemowląt urodzonych przedwcześnie następnie porównali wyniki z niemowlętami urodzonymi o czasie.  Wszystkie niemowlęta w momencie badania były w wieku 4-6 miesięcy (w przypadku niemowląt urodzonych przedwcześnie, brano pod uwagę wiek korygowany). Wykluczono również z badań niemowlęta z poważniejszymi dysfunkcjami( w tym zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego, wadami genetycznymi, dysfunkcjami mięśniowo-szkieletowymi, wadami wzroku i słuchu).

Wykazano istotne statystycznie różnice w wyniku ogólnym. 73% niemowląt urodzonych przedwcześnie znajdowało się w grupie deficytu, natomiast w  grupie niemowląt urodzonych o czasie 53%. Istotne różnice odnotowano również w teście reaktywności na stymulację przedsionkową. Jednak największe różnice zaobserwowano w obszarze czucia głębokiego, gdzie aż 93% dzieci urodzonych przedwcześnie wykazywało deficyt, natomiast w grupie niemowląt urodzonych o czasie 13%. Jak wskazują autorzy, tak duża różnica może być spowodowana większą stymulacją w pierwszych dniach życia noworodków przedwcześnie urodzonych. Autorzy podkreślają jak ważna jest wczesna diagnostyka zaburzeń przetwarzania sensorycznego u niemowląt urodzonych przedwcześnie.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że badania były przeprowadzone na małej grupie, co podkreślają również badacze, wskazując na potrzebę wykonywania dalszych badań w tym obszarze.

Inne badania przeprowadzone na większej grupie znajdziecie tutaj. W badaniach Celik i wsp. wzięto pod uwagę również rozwój ruchowy.

Zachęcam do lektury

Link do treści artykułu: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27521871