Analiza procesów sensorycznych u niemowląt urodzonych przedwcześnie

Ogromny postęp medycyny sprawił, że wzrosła przeżywalność noworodków urodzonych przedwcześnie. Postęp ten pozwolił na utrzymanie przy życiu noworodków ważących ok. 500 g. Pojawia się jednak pytanie o stan zdrowia i rozwój tych dzieci w przyszłości. Wcześniactwo wiąże się z licznymi trudnościami medycznymi, związanymi z funkcjonowaniem układów takich jak oddechowy, krwionośny, odpornościowy, czy narządami zmysłów. Oczywiście nie u wszystkich dzieci urodzonych przedwcześnie ujawnią się trudności, jednak jak podaje literatura wszystkie noworodki urodzone przedwcześnie należą do grupy ryzyka nieprawidłowego rozwoju i wymagają dalszej kontroli.

Oddziały intensywnej terapii, gdzie przebywają wcześniaki po urodzeniu są wyposażone we wspaniałą aparaturę ratującą życie, tym samym mnogość zabiegów i procedur jakie mają miejsce na oddziale powoduje, że noworodek jest poddany nadmiernej stymulacji sensorycznej (światło, dźwięk, dotyk). W ostatnich latach zmieniły się standardy opieki nad wcześniakami w oddziale intensywnej terapii, tym samym poprawie uległy kwestie związane z nadmierną stymulacją tych dzieci. Jednak kwestia wcześniactwa i jego wpływu na dalszy rozwój procesów sensorycznych u dzieci staje się bardzo popularnym tematem wśród badaczy.

Brazylijscy naukowcy przeanalizowali przebieg procesów sensorycznych u niemowląt urodzonych przedwcześnie następnie porównali wyniki z niemowlętami urodzonymi o czasie.  Wszystkie niemowlęta w momencie badania były w wieku 4-6 miesięcy (w przypadku niemowląt urodzonych przedwcześnie, brano pod uwagę wiek korygowany). Wykluczono również z badań niemowlęta z poważniejszymi dysfunkcjami( w tym zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego, wadami genetycznymi, dysfunkcjami mięśniowo-szkieletowymi, wadami wzroku i słuchu).

Wykazano istotne statystycznie różnice w wyniku ogólnym. 73% niemowląt urodzonych przedwcześnie znajdowało się w grupie deficytu, natomiast w  grupie niemowląt urodzonych o czasie 53%. Istotne różnice odnotowano również w teście reaktywności na stymulację przedsionkową. Jednak największe różnice zaobserwowano w obszarze czucia głębokiego, gdzie aż 93% dzieci urodzonych przedwcześnie wykazywało deficyt, natomiast w grupie niemowląt urodzonych o czasie 13%. Jak wskazują autorzy, tak duża różnica może być spowodowana większą stymulacją w pierwszych dniach życia noworodków przedwcześnie urodzonych. Autorzy podkreślają jak ważna jest wczesna diagnostyka zaburzeń przetwarzania sensorycznego u niemowląt urodzonych przedwcześnie.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że badania były przeprowadzone na małej grupie, co podkreślają również badacze, wskazując na potrzebę wykonywania dalszych badań w tym obszarze.

Inne badania przeprowadzone na większej grupie znajdziecie tutaj. W badaniach Celik i wsp. wzięto pod uwagę również rozwój ruchowy.

Zachęcam do lektury

Link do treści artykułu: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27521871