Skip to content

Moje działania ukierunkowane są w taki sposób, by wspomagać rozwój i równolegle wyrównywać wszelkie deficyty zaburzające jego harmonię.
Każde dziecko jest inne, każde wyjątkowe
i każde zasługuje na to co najlepsze.
Dokładnie to staram się dawać z siebie.
Bo kocham to co robię.

O mnie

Jestem fizjoterapeutką i terapeutką integracji sensorycznej. Studia magisterskie na kierunku fizjoterapia ukończyłam w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Następnie rozpoczęłam studia doktoranckie w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, które zakończyłam uzyskując tytuł doktora broniąc pracę doktorską pt: ”Asymetria posturalna a rozwój ruchowy, procesy sensoryczne oraz temperament niemowląt”

Fizjosensorycznie to przestrzeń dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką wspierania rozwoju dzieci i niemowląt.

Co sprawiło, że jestem tu gdzie jestem?

Kiedy myślałam o tym, co chciałabym robić w życiu i kim chciałabym być odpowiedź była jedna “chcę pomagać innym”. Nie od razu wiedziałam, że będzie to fizjoterapia, ale kiedy już wybrałam tę drogę – wiedziałam, że to jest to co chcę w życiu robić!

Od początku swojej edukacji szczególną uwagę zwracałam na poszerzenie wiedzy z zakresu pediatrii i neurorehabilitacji, którą dziś wykorzystuję i doskonalę nie tylko w pracy z pacjentem, ale też odbywając szkolenia oraz biorąc udział w licznych konferencjach naukowych z zakresu fizjoterapii.

Swoje doświadczenie w pracy z najmłodszymi zdobywałam w warszawskich szpitalach dziecięcych, przedszkolach integracyjnych, a także na wyjazdowych turnusach rehabilitacyjnych, gdzie pracowałam głównie z dziećmi z autyzmem, mózgowym porażeniem oraz wadami genetycznymi.

Każdy sukces małego pacjenta jest zarówno moim sukcesem, który daje mi ogromną radość satysfakcję, szczególnie gdy powoduje uśmiech na twarzy dzieci i opiekunów. Staram się, by każda terapia była owocna pod względem efektów, ale też była frajdą dla malucha. W procesie terapii bardzo ważna jest dla mnie współpraca z rodzicami.

  • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie – Studia doktoranckie
  • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – Fizjoterapia – Studia magisterskie
  • Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie – Fizjoterapia – Studia licencjackie
W celu skorzystania z konsultacji fizjoterapeutycznej proszę o umówienie terminu wizyty

Obszary mojej pracy

Instruktaż pielęgnacyjny niemowląt

WIĘCEJ

Nauka prawidłowego podnoszenia, noszenia, odkładania, ubierania, rozbierania, zmian pieluszki u Maluszka. Propozycje zabaw wspierających rozwój motoryczny niemowlęcia.

Fizjoterapia dzieci i niemowląt

WIĘCEJ

Terapia z wykorzystaniem tradycyjnych i najnowszych metod fizjoterapii. Ukierunkowanie na potrzeby dziecka i rodziny. Terapia niemowląt z zaburzeniami napięcia mięśniowego (wzmożone i obniżone napięcie, asymetria)

Terapia
i diagnoza Integracji Sensorycznej

WIĘCEJ

Diagnoza SI składa się z 3 spotkań (wywiad z rodzicem, badanie dziecka i omówienie diagnozy). Każda terapia SI poprzedzona jest wnikliwą i przede wszystkim aktualną diagnozą procesów sensorycznych.

Terapia ręki

WIĘCEJ

Terapia ukierunkowana na rozwijanie motoryki małej, czyli zdolności manualnych dziecka, oraz poprawę ruchów precyzyjnych. Terapia pośrednio wpływa na mowę dziecka.

Zajęcia grupowe dla dzieci
i niemowląt

WIĘCEJ

Zajęcia grupowe ukierunkowane są na wspieranie rozwoju ruchowego i sensorycznego dzieci i niemowląt”. Głównym celem zajęć jest poprawa napięcia mięśniowego oraz stymulacja polisensoryczna ze szczególnym uwzględnieniem bazowych systemów sensorycznych

Fundamenty mojej pracy

Szczegółowa
i kompleksowa diagnoza

Berta Bobath powiedziała kiedyś „Jak zbadasz, tak będziesz leczył”. Dokładna ocena rozwoju dziecka jest wstępem do sukcesywnej terapii.

Holistyczne spojrzenie na dziecko i jego potrzeby

Podczas diagnozy i terapii jako fizjoterapeutka zawsze patrzę na dziecko przez pryzmat integracji sensorycznej, która jest nieodłącznym elementem prawidłowego rozwoju ruchowego.

Indywidualne podejście

Podstawą mojej pracy jest zawsze dostosowanie metod do potrzeb i możliwości dziecka. Dzieci – nawet w podobnym wieku – znacząco różnią się możliwościami i funkcjonowaniem a przede wszystkim mają różne potrzeby. Dla mnie jako terapeuty niezmiernie ważne jest poznanie tych potrzeb i podążanie za nimi.

Współpraca
z rodzicem

Celem współpracy jest najczęściej szeroko rozumiane dobro dziecka. Kiedy rozpoczyna się proces terapii- jesteśmy teamem, który wspólnie pracuje nad osiągnięciem możliwie najlepszych efektów.

Budowanie pozytywnej relacji
i poczucia bezpieczeństwa

Aby relacja z dzieckiem i jego Rodzicem mogła być konstruktywna, staram się budować ją na silnych fundamentach wzajemnego porozumienia. Chcę by każde dziecko i jego Rodzic czuł się bezpiecznie w moim gabinecie. Każdy zasługuje na szacunek, zrozumienie i empatię.

Współpraca ze specjalistami

Pewne aspekty rozwoju dziecka wykraczają poza zakres moich kompetencji. Wówczas wspieram się współpracą z innymi specjalistami m.in. neurologiem, neurologopedą czy psychologiem. Dzięki temu wspólnymi siłami jesteśmy w stanie pomóc dziecku kompleksowo.

Kontakt

Napisz wiadomość

Umów wizytę

Telefon

573 141 515

E-mail

kontakt@fizjosensorycznie.pl