integracja sensoryczna

Niektóre choroby czy dolegliwości, takie jak grypa, złamania lub wady wzroku są zrozumiałe. Inne takie jak trudności z uczeniem się i niewłaściwe zachowanie, już nie. Wolne tempo przyswajania wiedzy i trudne zachowania są często wynikiem nieprawidłowego funkcjonowania w zakresie integracji sensorycznej, zachodzącej w mózgu. Nieprawidłowości te  sprawiają, że dzieci o prawidłowym poziomie intelektu mają problemy z nauką w szkole, i to te nieprawidłowości są przyczyną trudnych zachowań dzieci, które mają wspaniałych rodziców i są wychowywane w pozytywnym otoczeniu.

Temat integracji sensorycznej jest od pewnego czasu tematem bardzo popularnym, zarówno w środowisku specjalistów i nauczycieli, którzy są zainteresowani poznaniem oddziaływań, które mogą pomóc wpierać rozwój dzieci, jak i rodziców, którzy często w tym obszarze poszukują przyczyn zachowań swoich pociech. Nierzadko zdarza się, że temat ten wzbudza wiele emocji, a nawet kontrowersji w różnych kręgach.  Dla niektórych terapia integracji sensorycznej to antidotum na spektrum nieprawidłowości rozwoju, jest wręcz złotym środkiem na wszystkie problemy dziecka, dla innych to sztuka dla sztuki, która niewiele ma wspólnego z poprawą funkcjonowania dziecka.

„Gdzie  zaczyna się integracja sensoryczna? Aby to w pełni zrozumieć, należy poznać sposób działania mózgu i układu nerwowego […]. Podstawowe i najwcześniej rozwijające się zmysły, czyli zmysł dotyku, proprioceptywny oraz zmysł przedsionkowy, odgrywają kluczową rolę dla rozwoju.”

V.F Mass

Integracja sensoryczna jest przede wszystkim procesem neurologicznym, dzięki któremu wrażenia sensoryczne płynące z otoczenia i własnego ciała mogą być użyte w celowym działaniu.

Aby bardziej szczegółowo wyjaśnić czym jest integracja sensoryczna, należałoby wyobrazić sobie, że nasz mózg rejestruje, segreguje i przetwarza informacje otrzymywane przez zmysły. Jeśli napływające informacje są integrowane prawidłowo, wówczas stanowią one kolejne nowe doświadczenia będące podstawą uczenia się. Natomiast jeśli pojawi się problem w integracji tych informacji, to pewne funkcje naszego układu nerwowego zostaną zablokowane, co będzie miało odzwierciedlenie w problemach w codziennym życiu dziecka, w tym właśnie trudnościach w nauce szkolnej (czytanie, pisanie, liczenie). Zatem prawidłowe funkcjonowanie każdego dziecka, jego ogólny i wszechstronny rozwój psychoruchowy zależy od prawidłowego rozwoju i integracji systemów zmysłowych: dotykowego, proprioceptywnego, przedsionkowego oraz słuchowego, węchowego i smaku.

Kiedy chcę w prosty i szybki sposób wyjaśnić rodzicom dzieci, czym jest integracja sensoryczna posługuję się takim oto rysunkiem:

Podsumowując…
Na co dzień nasz mózg zbiera informacje z naszych zmysłów (wejście). Następnie informacje te są rejestrowane, segregowane i integrowane ze sobą (centrum) . Mózg jest swego rodzaju „centrum przetwarzania” danych zmysłowych. W zależności od tego jak nasz mózg „przetworzy” te informacje, czyli w jaki sposób odbędzie się integracja sensoryczna, jej wynikiem (wyjście), są zachowania czy emocje. Łatwo sobie wyobrazić, że w przypadku nieprawidłowego przetwarzania, zachowania te będą się różnić zachowań w przypadku prawidłowego przetwarzania.

Rekomendowane Posty